Have your hands become too dry from being sanitized 100 times per day? | Nairian
Shopping cart
Items: 0
Newsletter
STAY CONNECTED
Sign up for our newsletter to find out about new releases, promotions, natural beauty tips, and other surprises!
Have your hands become too dry from being sanitized 100 times per day?
23 March, 2020 / by Anahit Markosyan, cofounder and head of R&D

Մեր ձեռքերի մաշկն անհուսորեն չորացել ու վնասվել է օրական 100 անգամ լվանալու եւ ախտահանելու պատճառով:

Այո, գեղեցկության սրահները փակ են, մենք տանն ենք եւ ձեռքերն էլ լավ վիճակում չեն:

Բայց մենք կարող ենք Նաիրիանի օգնությամբ փոխել իրավիճակը եւ վերականգնել մաշկի առողջությունը միասին:

Մեզ պետք է տաք ջրով լցված փոքր թասիկ, որպեսզի ձեռքերը դնենք մեջը, նաեւ մի գդալ կերակրի սոդա, բամբակե սրբիչ, Նաիրիանի Վարդափոշի-սկրաբը, Մաքրող քսուքը, Գիշերային շիճուկը, Ձեռքի քսուքը եւ Եղունգների եւ նրբամաշկի բալզամը:

Սկսում ենք վերականգնել եւ առողջացնել ձեռքերի մաշկը:

1. Պատրաստենք գոլ ջրով թասիկը եւ կերակրի սոդան լցնենք ջրի մեջ, խառնենք: Կերակրի սոդան արդյունավետ բուժիչ միջոց է մաշկի համար, նաեւ ամրացնում է եղունգները: Ձեռքերը դնենք լուծույթի մեջ մոտ 5 րոպե, այդ ընթացքում մտածենք լավ բաների մասին կամ լավ երաժշտություն լսենք: 

2. Ձեռքերի լոգանքն ավարտվեց: Խառնենք վարդափոշի-սկրաբը մաքրող քսուքի հետ, դրանցով տրորենք ձեռքերը, ինչպես օճառով:

3. Լվանանք գոլ ջրով եւ չորացնենք սրբիչով: Այնուհետեւ լավ թրջենք սրբիչը արդեն ավելի տաք ջրի մեջ:

Այ հիմա սկսվում է իսկական կախարդանքը:

4. Վերցնենք մի քիչ Գիշերային շիճուկից, տաքացնենք ափերում եւ նրբորեն եւ խնամքով երկար մերսենք ձեռքերին եւ անհատական վերաբերմունք ցուցաբերենք մատներին:  

5. Սրբիչը լա՜վ քամենք եւ լա՜վ մաքրենք այնքան, մինչեւ զգանք, որ սրբիչն արդեն տաք չի:  

6. Քանի դեռ ձեռքերը թեթեւակի խոնավ են, Նաիրիանի Ձեռքի քսուքը տարածենք ձեռքերին, այնուհետեւ Եղունգների եւ նրբամաշկի բալզամը՝ եղունգներին: 

Ժպտա՜նք՝ նայելով մեր վերակենդանացած ու առողջությամբ շնչող ձեռքերին: 

STAY CONNECTED
Sign up for our newsletter to find out about new releases, promotions, natural beauty tips, and other surprises!